algemene voorwaarden

Deze servicevoorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Meriate.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze servicevoorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Meriate niet gebruiken als u niet alle servicevoorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Servicevoorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de servicevoorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Meriate te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Meriate.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Meriate en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Meriate. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van meriate.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze servicevoorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 1. Publiceer materiaal van meriate.com opnieuw
 2. Materiaal van meriate.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van meriate.com

Herdistribueer inhoud van Meriate (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikerscommentaar

 1. Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('opmerkingen') op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Meriate screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen geven niet de standpunten of meningen weer van Meriate, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Meriate niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of de verschijning van de Reacties op deze website.
 3. Meriate behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd zijn met deze servicevoorwaarden.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.
 5. U verleent hierbij aan Meriate een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervingsgroepen voor goede doelen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de kamers van koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com gemeenschapssites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, inclusief sites voor het geven van goede doelen,
  4. distributeurs van onlinegidsen;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link geen ongunstig effect zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk-bij- thuiskansen, mogen niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Meriate; en (d) waar de link zich in de context van algemene broninformatie bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@meriate.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Meriate of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een pagina van uw website of in enige context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze servicevoorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze servicevoorwaarden voor koppelingen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit al onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Menu